Reklam Fiyatları

Yaşanan gün koşullarının değişken olması sonucunda dijital çağa geçilmiştir. Bu çağ içerisinde de; satışların, yapılan pazarlamaların, ihtiyaçların ve tüketimin doğrudan online olarak tanıtıldığı ve yapıldığı söylenebilir.

Doğal olarak da insanların çalışma hayatlarına dijital tanıtımlarla, reklamları kullanarak ve insanlara görsel tanıtımla ürünlerle hizmetlerini sergileyerek devam ettikleri görülecektir. Tanıtımın tüketim toplumunda büyük önemi olduğundan dolayı reklam konusunda müşterilerimizin yüksek verim almalarını gözeterek hizmetlerimizi sunuyoruz. Konuyla alakalı çeşitli reklam fiyatlarımızı öğrenebilirsiniz.

Instagram Reklam Fiyatları

Instagram kullanım yaşı oldukça düşük sayılara, hatta rakamlara indiğinden ötürü reklam vermek isteyenlerin bu hizmetimizi kullanmaları mantıklıdır. Algoritmaya uygun şekilde yerleştirdiğimiz reklamlar sayesinde, hesap kullanıcılarının yaptıkları aramalar baz alınarak reklamların yerleştirilmesini sağlıyoruz.

Örnek olarak kullanıcıların butik sayfalarını aramaları durumunda kıyafet reklamları, ayakkabı veya diğer giyim ürünlerini aratmaları halinde ilgili reklamların gösterimini algoritmaya tanımlıyoruz. Böylece hesap kullanıcıları için kolay şekilde hizmete ulaşım olurken aynı zamanda kendi müşterilerimiz için de reklamlarını doğru kitlelere ulaştırdığımızı söyleyebiliriz.

Instagram için güncel reklam fiyatları ise reklamın bizler tarafından mı yoksa müşterilerimiz tarafından mı hazırlandığına göre şekillenir. Kendi reklamlarımız için fiyat ortalaması, hazır reklamlara nazaran bir miktar daha yüksek olsa dahi fahiş aralıklarda değildir. Ortalama instagram reklam için geçerli reklam fiyatlarımız seksen ile yirmi bin lira bantlarında değişecektir.

Reklam Tabelaları Fiyatları

Halk içerisinden insanların ziyareti sık olan mekanlarda, açık hava alanlarında ve kapalı salonlar olmasına karşın gezi bakımından insanların uğrak noktası olan alanlarda reklam tabelaları yer alır. Dijital bağı olmamasına rağmen bu tabelaların da reklam getirileri yüksektir. Özellikle insanların akıllarında kalan, dikkatini çeken, görsel yönden alım isteği uyandıran reklamlardandır denilebilir.

Bahsi geçen şekildeki tabelalara verilecek reklamlarda devlete, ilgili yerdeki devlet merciine verilen giderler de olacaktır. Tüm bunlar görüldüğü zaman reklam tabelaları için fiyat aralıklarının iki yüz ile on beş bin lira aralıklarında yer alacağını müşterilerimize söyleyebiliriz.

Billboard Reklam Fiyatları

Billboard panoları genelde trafik ışıklarının ortasında olarak kırmızı ışıklarda bekleyen araç kullanıcılarının görebildikleri, duraklarda yolcuların görüş açılarında olarak okunup bakılabilen veya benzer şekilde insanların durma hallerinde görebildikleri yerlerdeki sokak panolarıdır.

Bu panoların içerisine korunaklı şekilde reklamları yerleştirmek, insanların hem görmelerini hem de gerek duymaları halinde fotoğrafını çekerek reklamdan yararlanmalarını sağlayacaktır. Billboard reklamlarında belediyelere veya varsa bu panoların sahiplerine kullanım bedelinin verilmesi ve yayın ücretinin yatırılması gerekir.

Ayrıca reklam kağıdının kalitesi, renk ayarlanması, kaç pano kullanılacağı ve reklam içeriklerinin dizaynı da ücrete ilavedir. Doğal olarak da Billboard tercihlerinde fiyatlar bin ile yedi bin lira civarındadır.

Google Reklam Fiyatları

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin Google kullanımı gerekecektir. Yani Google ulusal bir bilgi aktarım aracı, çevrimiçi satıcı ve yararlanıcı yeri denilebilir. Ayrıca gün içerinde bile en azından birkaç kez tıklama yapıldığından dolayı reklamlarının sonuçlarından en çok yarar alınan yer de Google olacaktır.

Burada görsel, metin içerikte veya hem görsel hem de yazı içeren video kayıtlı reklamlar kondurabiliriz. Müşterilerimiz tarafından yapılacak tercihe bağlı reklam giderleri de şekillenecektir.

Yazılı olan ADS demekte olduğumuz reklamlarda daha cüzi, görsel Google reklamlarında bir nebze daha çok ve Google videolu reklamlarında daha fazla para sermayesi gerekir. Böylece müşterilerimiz de dört yüz lirayla altı bin lira aralığındaki ana paralarıyla reklamlarını yayınlama ve amaçlarına ulaşma rahatlığı satın alacaktır.

Youtube Reklam Fiyatları

Youtube aracılığı, diğer reklam araçlarından farklı olarak yayınlanan video kayıtlarının veya canlı yayınların; baş kısmına, aralıklarına, son kısmına veya videonun açıklamasına reklamları yerleştirir. Genel olarak en azından beş saniye izleme zorunluluğu vardır ve asıl gösterilmek istenen beş saniyede verilerek izleyenlerin reklamı sürdürmesi sağlanır.

Burada hizmetimizi alan yayıncıların hem her beş saniye içerisinden hem de reklam yayınlama amaçlarına vardıkça parayı yeniden kazanmaları sağlanır. Böylece Youtube reklamlarımızı oluştururken müşterilerimizin de kısa sürelerde reklama yatırmış oldukları sermayelere yeniden ulaşabileceklerini söyleyebiliriz.

Fiyatlarsa ilk beş saniye zorunlu süreler için üç bin lira, devam ettirilerek izlenebilecek beş saniye sonrası içinse saniye bakımından dört yüz elli lirayla değişir. Bir video veya algoritmaya uyumlu videolara reklam tanımlamadaysa benzer fiyatlandırma uygulanacaktır.

TV Reklam Fiyatları

Televizyondaki reklam fiyatlarında; reklam verilecek kanalın hangi kanal olduğu, izlenen programların reyting açısından ne halde ilerlediği, aralarda kaç saniyelik veya dakikalık reklamlar için yer verildiği, yapılan reklam tekliflerinin incelenmesinde verilen fiyatın yeterli gelip gelmediği kanal sahiplerince değerlendirilir.

Ayrıca televizyonun her yaş kesimine ulaşabildiği açıkça kabul edildiği için denetlenmesi ilgili kurumca sıkı tutulur. Denetlemenin fazla olması; reklam içeriğinden dolayı kanalın zarar görerek kapatılabileceği, kanal sahiplerinin hukuki cezalara çarptırılabileceği veya kanalın boykot edilebileceği durumlar yaşanabilir. Bu nedenle sıkı bir reklam elemesi yapılacaktır.

Müşterilerimizin elemelerden mağduriyet görmemesi için ekibimiz tarafından imtiyazlı tutulan çalışma fiyat faktörünü değiştirir. Bu nedenle de fiyatlar Türk lirasınca üç bin ila yüz on bin değişimindedir.

Televizyon reklamlarında kanallarla anlaşma yapılması ve izlenme süresinin saniye bakımından belirlenmiş olması gerekecektir. Saniye sayısının artması, kanalların gelir ve izlenme bakımından yüksek olarak fiyat aralıklarını da yükseklerde tutması, hazırlama sürecinin benzer olarak bizler tarafından yapılması da lira bakımından değeri değiştirir.

Ayrıca kanalın ulusal mı yoksa yerel mi olduğu da ayrı bir değişkendir. Televizyon için fiyat skalasını belirleyen etkenlere bakılınca fiyatların bin ile yüz binlere varan gideri olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca televizyon reklamlarının yayımdan kalkma zamanı, hangi sıklıkla izleyenlere ulaşacağı da fiyata dahildir.

Sosyal Medya Reklam Fiyatları

Sosyal medya platformları sayı ve işleyiş, kullanım durumundan fazlaca olan ve hemen hemen her kesime değinebilen bolluktadır. Ayrıca her sosyal medya platformunun kendi içerisinde reklam almaya müsait tüketicileri vardır. Çalışma arkadaşlarımızın incelemeleri, hangi platformda hangi tür reklamların yayınının uygun olduğu konusunda da bulunur.

Bu yüzden bir reklamın uygun olmayan oturumlarda yayınını sağlamıyoruz. Örnek olarak instagram hesaplarında daha çok; butikler, giyim gerekleri, sosyal gezilerde gidilebilecek tatil yerlerine yönelik, popüler olan eşyaların ve hizmetlerin reklamları tutacak ve reklamların getirisi kar edecek şekilde olacaktır.

Ancak bu önerme Twitter platformlarında geçerli sayılamaz. Böylece platform ayrımıyla analizini iyi yaparak müşterilerimizi kar ettirme hedefi tutuyoruz. Sosyal medya yönetimi paketleri hizmet bedelleri belirttiğimiz koşulları uyguluyor olduğumuzdan; dokuz yüzle sekiz binlere varan şekildedir.

Google ADS Reklam Fiyatları

Google ADS; görsellikten ziyade metnin ana öge sayıldığı, online yani dijital şekildeki okumaların arasına reklamların yerleştirilmesini değerlendiren, okuma yapılabilen cihazın sayfası içerisindeki boşlukların tamamına, gerekli görülürse yazı aralarına boşluklar koyularak yapılan reklamlardır.

Yazı aralıklarının yeterli olması halinde görsel efektifi olan içeriklerin girdirilmesi de sağlanacaktır. En sık arama butonlarına yazılan sorulara ve araştırılmak istenen bilgilere dönük açılan pencerelerdeki sayfalar içerisine yerleştirilir.

Böylece okuyucular isterlerse tek tıklama sonucunda reklamın asıl sayfasına veya doğrudan satış gibi sekmelerine gidebilirler. Müşterilerimiz için Google ADS reklamlarımızın fiyatları kampanya dönemleri dışında bin ila altı bin civarlarındadır.

Google Reklam Verme Fiyatları

Henüz reklamları kendileri almıyor olan, sayfalarını, işletmelerini veyahut hizmetlerini duyurarak ses getirmek isteyen müşterilerimizin reklam giderlerini yeniden elde edememe korkusu yaşamaları varsa önerimiz Google içerisine reklamın verilmesi.

Çünkü kur bazında bakıldığı zaman ulusal araç olan bu site kullanıldığında; yabancılara ulaşılarak lira karşısında daha değerli olan para birimlerinin kazanılması, yabancılara ürünle hizmet tanıtarak dünya çapında açılımlar yaşanılması ve daha fazla kesimi içerisine alan platformda olunduğundan dolayı reklam giderlerinin dahi yeniden kazanca dönüşmemesi mümkün olmayacaktır.

Ayrıca algoritmaya tanımlama işine dayalı reklamlarımızdan ötürü müşterilerimizin seslerinin ilk sıralarda, öne çıkarılarak duyurulmasını sağlıyoruz. Bu sebeple reklamlarda yeni olanların yüz lira tutarlarından başlayarak artan reklamlarla sağlam adımlarla ilerlemelerini öneririz.

Stadyum Reklam Fiyatları

Stadyumlar; aynı amaçla belirli bir kapalı veya açık alan gelen grupları kapsayan, genelde orta bölümde bir alana odaklı şekilde oturma düzeni kurulan ve ortak duyguları insanlara yükleyerek coşkunun hissedildiği mekanlardır. Ayrıca bu mekanlarda insanlar diğer zamanlardan ve mekanlardan daha fazla odak açıklığı, dikkatin pür şekilde toplanmış olmasını yaşar.

Böylece reklam duyarlılığı ve içeriktekine yönelim isteği içgüdüsel olarak fazlaca olacaktır. Müşterilerimiz rahatlıkla açık veya kapalı olan stadyumlara reklamlarını verebilirler. Tüm reklam giderleriyle beraber hizmetimiz toplandığında ödenmesi gereken bedel üç bin ila iki yüz binlere varabilecek değişkenliktedir.